Skip Navigation Links

Informace pro včelaře

Pokud nepoužíváte k tlumení varroózy syntetické prostředky a váš „provoz“ pro získávání včelích produktů splňuje uvedené minimální požadavky, je jednou z možností odlišení od konkurence naše ochranná známka.

Ochrannou známku (logo) můžete používat po splnění základních podmínek při prodeji i propagaci prodávaných produktů v podobě přelepky na sklenice s medem. Pouze u velmi malých balení, kdy není možno použít přelepku s ochrannou známkou, je možno použít logo pouze na etiketě se slovním doplňkem Certifikovaný včelí produkt.

Co je při vstupní kontrole posuzováno?

Vstupní kontrola je prvotní seznámení kontrolní osoby s chovem a provozem včelaře. Jedná se o prohlídku alespoň jednoho stanoviště včelstev a zázemí pro zpracování včelích produktů a jejich skladování.

Je posuzováno zejména:

  1. Stanoviště včelstev. Včelstva mají být chována nejlépe v úlech z přírodních materiálů, pokud jsou použity jiné materiály včetně ochranných nátěrů, nesmí hrozit negativní vliv na kvalitu získávaných produktů. Je posuzována celková úroveň chovu – pořádek na stanovišti, odpovídající technický stav včelařského vybavení.
  2. Kontrola záznamů o ošetření včelstev. Při každém ošetření včelstev během roku je nutno tento zásah poznamenat do záznamu o ošetření včelstev.
  3. Úroveň provozu pro zpracování včelích produktů, zejména zařízení na vytáčení medu a jeho další zpracování. Kontrola skladovacích prostor, pokud je včelař využívá.

Je odebrán vzorek medu pro laboratorní hodnocení (obsah vody, HMF, sacharóza, elektrická vodivost).

Jaké jsou výhody prodeje s ochrannou známkou Certifikovaný včelí produkt?

  • deklarace vysoké kvality nabízených produktů
  • odlišení od konkurence
  • propagace včelařů s certifikovanou produkcí
  • možná účast na Přehlídce certifikovaných včelích produktů (zdarma, pořádána jednou za dva roky)