Skip Navigation Links

Informace pro veřejnost

V čem jsou certifikované včelí produkty lepší než necertifikované?

Chemická válka včelařů proti roztoči Varroa destructor


Foto: doc. Weyda

Včelaři v ČR, až na malé výjimky, používají k tlumení varroózy chemická léčiva. Varroóza je parazitární onemocnění dospělých včel a včelího plodu. Tento malý roztoč není u včely medonosné původním druhem parazita, ale vinou člověka se rozšířil z oblastí jihovýchodní Asie, z míst, kde původně včela medonosná nežila. V Evropě se s tímto onemocněním včely a včelaři potýkají přibližně od počátku 80tých let 20.století. Od radikálního tlumení utrácením včelstev se rychle ustoupilo, protože by to znamenalo v několika málo letech likvidaci všech včelstev a byla zavedena chemická léčba. Léčba není tím správným slovem, protože nákazu nelze vyléčit, pouze tlumit a to více způsoby. Základním způsobem v ČR je doposud aplikace chemických látek, jako jsou syntetické pyretroidy (tau-fluvalinát, acrinathrin) a amitraz. Všechny tyto látky představují určité riziko. Jsou lipofilní, tzn. vážou se na tukové látky, což je ve včelařství obzvláště nepříjemné, protože včelí vosk je z chemické podstaty tuk. Určité zdravotní riziko představují i pro včely samotné, zejména pro včelí plod a v neposlední řadě i pro včelaře. V posledních deseti letech se v Evropě i v zámoří stupňují problémy s rezistencí roztočů vůči používaným léčivům, a tak jsou včelaři nuceni používat jiné postupy.

Existuje i alternativa chemického ošetření v podobě látek přírodního původu, jako jsou např. organické kyseliny (mravenčí, mléčná, šťavelová). Jsou to látky lehce odbouratelné, nezanechávají dlouhodobá rezidua ve včelích produktech a nejsou lipofilní. Jejich použití je povoleno v rámci ekologického chovu včel a produkce bio potravin.

V čem je tedy problém, proč včelaři stále používají syntetická léčiva?

Důvodů je v ČR více. Zatímco v okolních zemích začínají být včelaři, kteří tyto syntetické přípravky používají v menšině, u nás je tomu přesně naopak. Důvodem je i monopolní postavení výrobce těchto preparátů na českém trhu a ovlivňování veřejného mínění, nejen včelařů, ale i spotřebitelů prostřednictvím zájmové včelařské organizace, která sdružuje většinu včelařů.

Základním důvodem je ale ještě dostatečná účinnost některých preparátů (i když v posledních letech začínají být problémy i v ČR) a především daleko vyšší pracnost ošetření organickými kyselinami a zootechnickými zákroky. Nic však není černobílé a i ošetření organickými kyselinami, tudíž přírodními látkami, s sebou nese jistá rizika. Jsou to rizika spojená s neodbornou manipulací, kde hrozí poškození zdraví včelaře i včelstev. Pořád je tu ale nesporná výhoda snadné odbouratelnosti látek a vytváření včelích produktů bez reziduí syntetických látek.

Včelaři, kteří prodávají včelí produkty s naší ochrannou známkou, mají tudíž se včelami více práce, než včelaři používající syntetické prostředky, jejichž aplikace je o mnoho jednodušší. Vyžaduje to více znalostí a individuální přístup ke každému včelstvu. Naším cílem není jednostranně u veřejnosti vyvolávat hysterii, že včelí produkty ostatních včelařů jsou závadné, plné chemikálií atp. Tak tomu samozřejmě není. Jen chceme poukázat i na jiné cesty chovu včel a propagovat produkty včelařů, kteří si tuto cestu vybrali.

Může být cena certifikovaných včelích produktů přímo od včelaře vyšší než u konkurence?

Ano, může, a je to tak správně. Včelař, který splňuje naše podmínky, musel do chovu včel a zázemí pro získávání včelích produktů investovat nemalé finance, velké množství svého času a vědomostí. Musí být samozřejmě odlišen od včelaře, který vytáčí med ve starém pocínovaném zkorodovaném medometu, přechovává med dlouhodobě ve starých a poškozených hliníkových konvích a vytáčí med v garáži. Cenový rozdíl se většinou může pohybovat v rozmezí 10 – 20 % oproti konkurenci. Tvorba cen je ale samozřejmě plně v kompetenci daného včelaře.