Skip Navigation Links

Certifikace medu a dalších včelích produktů

Náplní činnosti společnosti Certifikace včelích produktů, z. s. je poskytování služeb pro kontrolovanou produkci medu a ostatních produktů včely medonosné (Apis mellifera). Společnost působí na území ČR. Přidělení ochranné známky s platným certifikátem je prováděno na základě předem dohodnuté kontroly s prohlídkou chovu včel a prostorů pro zpracování medu, případně dalších včelích produktů. Certifikát mohou získat pouze včelaři, kteří k tlumení varroózy nepoužívají syntetické prostředky. Při kontrole je odebrán vzorek medu pro laboratorní hodnocení. Při splnění předepsaných podmínek obdrží chovatel včel certifikát, na jehož základě je mu povoleno využívat ochrannou známku pro produkci včelích produktů z vlastního hospodářství. Ochranná známka je platná dva roky, poté je zapotřebí požádat společnost o prodloužení platnosti.

V čem se liší Certifikace včelích produktů od certifikátu BIO v rámci ekologického chovu včel?

  • Není požadována podmínka pro lokalitu, kde jsou včelstva umístěna v souladu s podmínkami pro ekologické zemědělství. Certifikát tedy může získat i včelař chovající včely ve městě, či zemědělské krajině s konvenčním hospodařením.
  • Je povoleno doplnění zimních zásob cukerným roztokem či invertovanými sirupy.
  • Minimální náročnost na vedení administrativy.

Naše ochranná známka se nijak nesnaží konkurovat produkci včelích produktů v rámci ekologického zemědělství, kterého jsme příznivci. Dává však šanci včelaři, který některé podmínky ekologického zemědělství nesplňuje, prokázat svým zákazníkům, že jim nabízí včelí produkty té nejvyšší možné kvality, především neporušené nekvalitním zpracováním a skladováním a bez reziduí syntetických látek běžně používaných v chovu včel.

V čem se liší Certifikace včelích produktů od jiných certifikátů při prodeji medu v ČR?

Jsme jedinou společností kromě BIO režimu, která zkoumá také výrobní proces při získávání i produkci včelích produktů. Zákazník, který si kupuje včelí produkt označený naší ochrannou známkou, má tak záruky nejvyšší kvality. Rozdíl je především v tom, že se nezabýváme pouze analýzou výsledných produktů, ale fyzicky kontrolujeme všechny části vzniku včelích produktů přímo v hospodářství daného včelaře. Ve všech částech tohoto dohledu jsme smluvně vázáni profesní mlčenlivostí s respektováním výrobního tajemství. Z hlediska ošetřování včelstev vůči chorobám včel jsou pro produkty s naší ochrannou známkou kladeny stejné podmínky produkce jako v ekologickém chovu včel.