Skip Navigation Links

Podmínky k udělení certifikátu

 1. Chov včel na území ČR
 2. Med musí svými chemicko-fyzikálními vlastnostmi splňovat požadavky normy Český med
 3. V rámci tlumení varroózy včel je povoleno jen použití organických kyselin (mravenčí, mléčná, šťavelová) a tymolu, případně dalších přírodních látek, které jsou lehce odbouratelné a nezanechávají rezidua ve včelích produktech. Veškeré přípravky založené na syntetických látkách, které se běžně v českém včelařství používají, nejsou povoleny. Chovatel je povinen vést jednoduchý záznam o provedených ošetřeních včelstev během roku, který je předložen při kontrole.
 4. Místnosti pro získávání včelích produktů, zejména medu (medárna), musejí splňovat následující kritéria:
  • místnost je určena pouze k získávání včelích produktů,
  • v případě, že je využívána i jinak, nesmí toto využití probíhat současně se získáváním včelích produktů a charakter využívání prostor nesmí představovat přímé riziko kontaminace či jiného poškození včelích produktů,
  • podlaha je tvořena z omyvatelného, bezprašného materiálu,
  • přímo v místnosti není vyžadována přítomnost tekoucí teplé nebo studené vody, ale možnost umytí rukou před začátkem práce se včelími produkty musí být umožněna alespoň nádobou s vodou a mýdlem umístěnou v místnosti pro tento účel.

Ve všech fázích zpracování včelích produktů smějí přijít tyto produkty do styku pouze s materiály určenými pro styk s potravinami. Vyloučeno je použití starých a poškozených hliníkových konví pro manipulaci a skladování medu.